https://hookupdate.net/pl/ujawnianie-informacji-o-podmiotach-stowarzyszonych/Ujawnienie podmiotu stowarzyszonego